RC


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


RC - phiên bản ngắn

Ý nghĩa 1:

Phát hành luật

Có nghĩa là 2:

Tái sản xuất Trung tâm

Ý nghĩa 3:

Xem xét điều lệ. Để đánh dấu điểm đó trong thời gian ở đó có một phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị chiến lược khu vực (NASB, ESB, LASB, vv) hợp Điều lệ Chương trình được đưa ra để hội đồng quản trị chiến lược có thể nêu vấn đề và / hoặc phê duyệt Điều lệ Chương trình . Điều này kết quả trong phân phôi tài liệu một phiên bản của Hiến chương Chương trình và có những vấn đề cần phải được giải quyết hoặc có kế hoạch phân giải tài liệu trước khi nó được sau đó trình bày điều hành dòng xe Cung cấp Điều lệ (DC).

Ý nghĩa 4:

Ride kiểm soát

Ý nghĩa 5:

Rotary đốt


 


Sản xuất bảng xếp hạng, các mẫu và phân tích thống kê

Chartitnow Việt biểu ngữ

Advertising

Định nghĩa tiếng Nga| Định nghĩa bằng tiếng Pháp| Định nghĩa trong tiếng Nhật| Định nghĩa tiếng Việt| Định nghĩa trong tiếng Hy Lạp| Định nghĩa bằng tiếng Ba Lan| Định nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ| Định nghĩa bằng tiếng Bồ Đào Nha| Định nghĩa bằng tiếng Hindi| Định nghĩa trong tiếng Thụy Điển| Định nghĩa trong tiếng Ả Rập| Định nghĩa bằng tiếng Trung Quốc| Định nghĩa bằng tiếng Hà Lan| Định nghĩa trong tiếng Do Thái| Định nghĩa bằng tiếng Đức| Định nghĩa trong tiếng Hàn| Định nghĩa trong tiếng Ý| Định nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha| Định nghĩa tiếng Thái|