Cơ sở sản xuất Thiết kế


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Sản xuất Thiết kế Cơ sở vật chất - short version

Sản xuất Thiết kế Cơ sở vật chất là việc tổ chức các tài sản vật chất của công ty để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực như con người, thiết bị, vật liệu và năng lượng. Thiết kế cơ sở bao gồm vị trí cây trồng, xây dựng thiết kế, bố trí nhà máy và các hệ thống xử lý vật liệu.


 


Sản xuất bảng xếp hạng, các mẫu và phân tích thống kê

Advertising

Định nghĩa bằng tiếng Nga| Định nghĩa bằng tiếng Pháp| Định nghĩa trong tiếng Nhật| Định nghĩa tiếng Việt| Định nghĩa trong tiếng Hy Lạp| Định nghĩa bằng tiếng Ba Lan| Định nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ| Định nghĩa bằng tiếng Bồ Đào Nha| Định nghĩa bằng tiếng Hindi| Định nghĩa trong tiếng Thụy Điển| Định nghĩa bằng tiếng Ả Rập| Định nghĩa bằng tiếng Trung Quốc| Định nghĩa bằng tiếng Hà Lan| Định nghĩa trong tiếng Do Thái| Định nghĩa bằng tiếng Đức| Định nghĩa trong tiếng Hàn| Định nghĩa trong tiếng Ý| Định nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha| Định nghĩa tiếng Thái|