IVED


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


IVED - short version

Thiết kế xe điện tích hợp. IVED bao gồm một bộ công cụ thiết kế hệ thống điện tích hợp với nhau để tạo thành một môi trường thiết kế để hỗ trợ quá trình phát triển giai đoạn 4. IVED tích hợp ứng dụng kỹ thuật cho chuẩn bị sơ đồ mạch điện, phân tích điện, thiết kế 3D khai thác, phân tích mạch lẻn, phát triển chẩn đoán và quản lý dữ liệu.


 


Sản xuất bảng xếp hạng, các mẫu và phân tích thống kê

Chartitnow Việt biểu ngữ

Advertising

Định nghĩa tiếng Nga| Định nghĩa bằng tiếng Pháp| Định nghĩa trong tiếng Nhật| Định nghĩa tiếng Việt| Định nghĩa trong tiếng Hy Lạp| Định nghĩa bằng tiếng Ba Lan| Định nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ| Định nghĩa bằng tiếng Bồ Đào Nha| Định nghĩa bằng tiếng Hindi| Định nghĩa trong tiếng Thụy Điển| Định nghĩa trong tiếng Ả Rập| Định nghĩa bằng tiếng Trung Quốc| Định nghĩa bằng tiếng Hà Lan| Định nghĩa trong tiếng Do Thái| Định nghĩa bằng tiếng Đức| Định nghĩa trong tiếng Hàn| Định nghĩa trong tiếng Ý| Định nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha| Định nghĩa tiếng Thái|