Gain Sharing


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Gain Sharing - short version

Một hệ thống khen thưởng chia sẻ các kết quả tiền tệ của tăng năng suất giữa các chủ sở hữu và người lao động.


Gain Sharing - phiên bản dài

Gainsharing là một chương trình trả về tiết kiệm chi phí cho người lao động, thường là một tiền thưởng một lần. Nó là một thước đo năng suất, như trái ngược với chia sẻ lợi nhuận mà là một biện pháp lợi nhuận. Có ba loại chính của gainsharing:

Scanlon kế hoạch: Chương trình này bắt đầu những năm 1930 và dựa vào các ủy ban để tạo ra các ý tưởng chia sẻ chi phí. Được thiết kế để giảm chi phí lao động mà không làm giảm mức độ hoạt động của một công ty. Các ưu đãi được bắt nguồn như là một chức năng của tỷ lệ giữa chi phí lao động và giá trị bán hàng của sản xuất (SVOP).

Rucker kế hoạch: Kế hoạch này cũng sử dụng các ủy ban, nhưng mặc dù cơ cấu ủy ban là đơn giản các tính toán chi phí tiết kiệm phức tạp hơn. Một tỷ lệ tính toán được rằng thể hiện giá trị sản xuất cần thiết cho mỗi đồng đô la tổng hóa đơn tiền lương.

Improshare: Improshare là viết tắt của "Cải thiện năng suất thông qua chia sẻ" và là một kế hoạch gần đây. Với kế hoạch này, tiêu chuẩn được phát triển xác định số lượng dự kiến ​​của giờ để sản xuất một cái gì đó, và bất kỳ tiết kiệm giữa sản xuất tiêu chuẩn và thực tế được chia sẻ giữa công ty và các công nhân.


Chartitnow

Advertising

Định nghĩa bằng tiếng Nga| Định nghĩa bằng tiếng Pháp| Định nghĩa trong tiếng Nhật| Định nghĩa tiếng Việt| Định nghĩa trong tiếng Hy Lạp| Định nghĩa bằng tiếng Ba Lan| Định nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ| Định nghĩa bằng tiếng Bồ Đào Nha| Định nghĩa bằng tiếng Hindi| Định nghĩa trong tiếng Thụy Điển| Định nghĩa bằng tiếng Ả Rập| Định nghĩa bằng tiếng Trung Quốc| Định nghĩa bằng tiếng Hà Lan| Định nghĩa trong tiếng Do Thái| Định nghĩa bằng tiếng Đức| Định nghĩa trong tiếng Hàn| Định nghĩa trong tiếng Ý| Định nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha| Định nghĩa tiếng Thái|