Thiết kế Thẩm tra


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Thiết kế xác nhận phiên bản ngắn

Xem xét các tiêu chuẩn, yêu cầu và các yếu tố khác để đảm bảo rằng tất cả các kết quả đầu ra thiết kế đáp ứng yêu cầu đầu vào thiết kế. Thẩm tra thiết kế có thể bao gồm các hoạt động như: 1. Xem lại thiết kế 2. Thực hiện các tính toán thay thế 3. Hiểu biết về xét nghiệm và cuộc biểu tình 4. Xem xét các tài liệu Giai đoạn thiết kế trước khi phát hành


 


Sản xuất bảng xếp hạng, các mẫu và phân tích thống kê

Chartitnow Việt biểu ngữ

Advertising

Định nghĩa tiếng Nga| Định nghĩa bằng tiếng Pháp| Định nghĩa trong tiếng Nhật| Định nghĩa tiếng Việt| Định nghĩa trong tiếng Hy Lạp| Định nghĩa bằng tiếng Ba Lan| Định nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ| Định nghĩa bằng tiếng Bồ Đào Nha| Định nghĩa bằng tiếng Hindi| Định nghĩa trong tiếng Thụy Điển| Định nghĩa trong tiếng Ả Rập| Định nghĩa bằng tiếng Trung Quốc| Định nghĩa bằng tiếng Hà Lan| Định nghĩa trong tiếng Do Thái| Định nghĩa bằng tiếng Đức| Định nghĩa trong tiếng Hàn| Định nghĩa trong tiếng Ý| Định nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha| Định nghĩa tiếng Thái|