CSO


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CSO - phiên bản ngắn

Ý nghĩa 1:

Khái niệm SignOff.

Có nghĩa là 2:

Hợp đồng Đăng nhập Off. Để đánh dấu thời điểm đó trong thời gian mà tại đó các chương trình hợp đồng đã được ký kết bởi tất cả các bên như được liệt kê trên trang Q chữ ký mẫu hợp đồng chương trình, ngoại trừ Tổng thống NAO, người sẽ ký tên tại ký kết hợp đồng thay mặt Hội đồng quản trị Chiến lược NAO.

Ý nghĩa 3:

Hội đồng của Tổ chức Tiêu chuẩn

Ý nghĩa 4:

Dịch vụ Cơ hội khách hàng

Ý nghĩa 5:

Dịch vụ khách hàng Theo

Ý nghĩa 6:

Khách hàng đặc biệt đặt hàng. Order loại gây ra một giới thiệu ngoài việc phải đối mặt với / PDC gần nhất.


 


Sản xuất bảng xếp hạng, các mẫu và phân tích thống kê

Chartitnow Việt biểu ngữ

Advertising

Định nghĩa tiếng Nga| Định nghĩa bằng tiếng Pháp| Định nghĩa trong tiếng Nhật| Định nghĩa tiếng Việt| Định nghĩa trong tiếng Hy Lạp| Định nghĩa bằng tiếng Ba Lan| Định nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ| Định nghĩa bằng tiếng Bồ Đào Nha| Định nghĩa bằng tiếng Hindi| Định nghĩa trong tiếng Thụy Điển| Định nghĩa trong tiếng Ả Rập| Định nghĩa bằng tiếng Trung Quốc| Định nghĩa bằng tiếng Hà Lan| Định nghĩa trong tiếng Do Thái| Định nghĩa bằng tiếng Đức| Định nghĩa trong tiếng Hàn| Định nghĩa trong tiếng Ý| Định nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha| Định nghĩa tiếng Thái|