เซมิคอนดักเตอร์ชนิดเอ็น


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


เซมิคอนดักเตอร์ชนิดเอ็น -- รุ่นสั้น

เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคิดค่าใช้จ่ายหลักที่รับผิดชอบในการการนำไฟฟ้าคืออิเล็กตรอน โดยปกติอะตอมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ผู้บริจาคให้สูงขึ้นเพื่ออิเล็กตรอนที่เกิน


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|