VE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


VE -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

วิศวกรตรวจสอบ

ความหมายที่ 2 :

เอ็นจิเนียริ่มูลค่า (ที่ใช้มืออาชีพทำงานที่มุ่งเน้นวิธีการของทีมเป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าในผลิตภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกการออกแบบระบบหรือการบริการ)

3 ความหมาย :

การปล่อยก๊าซของยานพาหนะ

4 ความหมาย :

วิศวกรยานพาหนะ

5 ความหมาย :

ปริมาตรอย่างมีประสิทธิภาพ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|