เวอร์จิเนีย


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


เวอร์จิเนีย -- รุ่นสั้น

การวิเคราะห์ค่า (วิธีการนี​​้จะวิเคราะห์กระบวนการไม่ได้เป็นคอลเลกชันของคนหรือการกระทำที่นำไปสู่​​การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ แต่เป็นชุดของฟังก์ชั่นที่จะต้องมีความพึงพอใจโดยการดำเนินการกับเป้าหมายของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็น.)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|