อ่างล้างจานทำเครื่องหมาย


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


อ่างล้างจานทำเครื่องหมาย -- รุ่นสั้น

นี้เป็นสามัญปัญหามักจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายที่เกิดขึ้นในการฉีดขึ้นรูป ก็คือเมื่อพลาสติกที่ต้องการที่จะเกิดเป็นพื้นผิวที่เรียบแสดงการเยื้องเล็กน้อยหรือภาวะซึมเศร้าที่"จม" นี้มักจะเป็นเนื่องจากการหดตัวของวัสดุในท้องถิ่นที่อยู่ในองค์ประกอบ


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|