ไม้ปรุงรส


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ทิมเบอร์เก๋า -- รุ่นสั้น

ใช้แบบดั้งเดิมในการอธิบายเป็นไม้แห้งที่มีความชื้นน้อยกว่า 20% เมื่อเทียบกับไม้สีเขียว, ไม้แห้งมีการปรับปรุงความคงตัวของมิติความเหนียวแข็งดัด, การทนต่อแรงกระแทก, ความต้านทานไฟฟ้า, ความต้านทานต่อการสลายตัวและความแข็งแรงของกาวพันธบัตร ในระดับที่จำเป็นของความชื้นขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย