กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการสแกน (SEM)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) -- รุ่นสั้น

กล้องจุลทรรศน์ที่ผลิตภาพโดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอนที่จะสแกนพื้นผิวของชิ้นงานนั้นภาพเป็นที่ผลิตโดยคานอิเล็กตรอนสะท้อนให้เห็นถึง การตรวจสอบพื้นผิวและ / หรือคุณสมบัติจุลภาคอัตราขยายสูงเป็นไปได้


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|