SMT


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รุ่นสั้น -- SMT

1 ความหมาย :

ทีมผู้บริหารพร้อมกัน (เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ของระบบย่อยและการเชื่อมต่อของพวกเขาผ่านการใช้งานของการปฏิบัติงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพและเครื่องมือเพื่อให้บรรลุระดับสูงของความกระตือรือร้นของลูกค้า.)

ความหมายที่ 2 :

ทีมงานเรื่อง

3 ความหมาย :

เทคโนโลยี Surface Mount เทคโนโลยีการผลิตแผงวงจร

4 ความหมาย :

ทีม Management System (ฟังก์ชั่นของทีมงานนี้เป็นปกติ. ในการจัดสรรเป้าหมายโปรแกรมในระบบย่อยเป้าหมายเพื่อดำเนินกลยุทธ์ระบบย่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการพัฒนารายงานสถานะของระบบย่อยเพื่อนำเสนอต่อทีม VAPIR)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|