SID


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


SID -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ประจำตัวรอง (C2C)

ความหมายที่ 2 :

การพัฒนาข้อมูลการให้บริการ กระบวนการในการพัฒนาบริการข้อมูลในรูปแบบ useable (เช่นแผ่นซีดี, Web, กระดาษบริการด้วยตนเอง)

3 ความหมาย :

เลขประจำตัวประชาชนการจัดส่ง จำนวนที่ใช้โดยศุลกากรในการระบุการส่งสินค้าข้ามชายแดนได้ นอกจากนี้ยังหมายเลขที่กำหนดให้การควบคุมการทำธุรกรรมบัตรเครดิตผ่าน

4 ความหมาย :

Dummy ผลกระทบข้างเคียง


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|