เอสเอฟ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


เอสเอฟ -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ตรึงซอฟแวร์

ความหมายที่ 2 :

จุดใบหน้า อักษรย่อ

3 ความหมาย :

ตรึงจัดแต่งทรงผม ในการทำเครื่องหมายจุดว่าในเวลาที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสำหรับชุดรูปแบบของการออกแบบที่เลือก divisional ถูกแช่แข็งมหาดไทยและพื้นผิวภายนอกด้วยข้อยกเว้นของรายการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางที่สำคัญหรือความล่าช้าใด ๆ ของพื้นผิว builds.For ใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1.0 mm. กระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|