ทางทิศตะวันออก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


SE -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ซีลีเนียม

ความหมายที่ 2 :

กันยายน

3 ความหมาย :

เอ็นจิเนียริ่

4 ความหมาย :

เอ็นจิเนียริ่พร้อมกัน

5 ความหมาย :

รุ่นพิเศษ

6 ความหมาย :

ข้อผิดพลาดมาตรฐาน

7 ความหมาย :

วิศวกรระบบ บุคคลที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้นำของข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับยานพาหนะ, มิติ, และระบบการผลิตและระบบย่อย

8 ความหมาย :

วิศวกรรมระบบ กระบวนการอย่างเป็นทางการสำหรับการพัฒนาระบบที่ซับซ้อน กระบวนการนี​​้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนด้วยชุดของความต้องการที่จัดตั้งขึ้นมาจากภารกิจที่ตั้งใจไว้ของระบบตลอดวงจรชีวิตของมัน


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|