ระหว่าง SAE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


SAE ระหว่างประเทศ -- รุ่นสั้น

องค์กรวิชาชีพของวิศวกรแต่ละบุคคลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมเดิมสำหรับวิศวกรยานยนต์


SAE ระหว่างประเทศ -- รุ่นยาว

ระหว่าง SAE (SAE) เป็นองค์กรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการบินและอวกาศยานยนต์และอุตสาหกรรมรถยนต์เชิงพาณิชย์ สมาคมเป็นองค์กรที่พัฒนามาตรฐานสำหรับงานด้านวิศวกรรมของยานพาหนะท​​ี่ขับเคลื่อนทุกชนิดรวมถึงรถยนต์, รถบรรทุก, เรือ, อากาศยาน, และอื่น ๆ

SAE International มีสมาชิก 120,000 คนทั่วโลก ภารกิจของ SAE ระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องตามความสมัครใจในการพัฒนามาตรฐาน ยก SAE มูลนิธิกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาไปจนถึงวิทยาลัย

SAE ระหว่างประเทศให้ฟอรั่มสำหรับ บริษัท , หน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาและที่ปรึกษาเพื่อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก มาตรฐานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาดให้เข้าถึงตลาดและความก้าวหน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|