ช่วง


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ช่วง -- รุ่นสั้น

(1) วัดได้จากรูปแบบในชุดของข้อมูล จะมีการคำนวณโดยการหักค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลจากค่าส​​ูงสุดในชุดเดียวกันกับที่

(2) ช่วงเป็นเวลาโดยประมาณของการแพร่กระจายในชุดของจุดข้อมูลที่เป็นความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดในข้อมูลที่กำหนด


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|