ROS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ROS -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

Remanufacture ระบบการดำเนินงาน

ความหมายที่ 2 :

ระบบปฏิบัติการค้าปลีก ระบบปฏิบัติการนี​​้ถูกผลิตเพื่อให้การจัดการชิ้นส่วนขอบที่จำเป็นในการอยู่บนหน้าในการแข่งขันและเพิ่มความพึงพอใจ ROS ภาพรวมของวิธีแผนกบริการจะดำเนินการ

3 ความหมาย :

ผลตอบแทนจากการขาย

4 ความหมาย :

การจำลองการครอบครองปรับปรุง

5 ความหมาย :

ม้วนกว่าเซนเซอร์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|