กลศาสตร์ควอนตัม


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


กลศาสตร์ควอนตั -- รุ่นสั้น

สาขาของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอะตอมและ subatomic; มันให้ค่าไม่ต่อเนื่องเท่านั้นของพลังงานที่จะแยกออกจากคนอื่น ในทางตรงกันข้ามสำหรับกลศาสตร์คลาสสิก, ค่าพลังงานได้รับอนุญาตมีอย่างต่อเนื่อง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|