คุณภาพ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


คุณภาพ -- รุ่นสั้น

ระยะอัตนัยที่แต่ละบุคคลหรือภาคมีความหมายของตัวเอง ในการใช้งานทางด้านเทคนิคที่มีคุณภาพสามารถมีสองความหมาย : 1 ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่แบกความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่ระบุไว้หรือโดยนัยที่ 2 สินค้าหรือบริการฟรีจากการขาด ตามที่โจเซฟ Juran คุณภาพหมายถึง"การออกกำลังกายสำหรับการใช้งาน"ตามที่ฟิลิป Crosby, หมายความว่า"เป็นไปตามข้อกำหนด."


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|