การวางแผนคุณภาพ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การวางแผนคุณภาพ -- รุ่นสั้น

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพมุ่งเน้นเกี่ยวกับการตั้งวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและระบุกระบวนการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ -- มาตรฐานการ ISO9000 : 2005 3.2.9


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|