ตรวจสอบที่มีคุณภาพ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ตรวจสอบคุณภาพ -- รุ่นสั้น

(1) การตรวจสอบระบบและมักจะเป็นอิสระจากความมุ่งมั่น บริษัท ที่จะปฏิบัติที่มีคุณภาพเพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับของ บริษัท หรืออุตสาหกรรมระบบคุณภาพและ / หรือมาตรฐานที่มีคุณภาพ

(2) ระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระและความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมที่มีคุณภาพและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนงานและแผนเหล่านี้ไม่ว่าจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์


ตรวจสอบคุณภาพ -- รุ่นยาว

การตรวจสอบคุณภาพเป็นกระบวนการของการตรวจสอบระบบของระบบคุณภาพที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพภายในหรือภายนอกหรือทีมงานตรวจสอบ มันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบการจัดการขององค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบคุณภาพ ISO มาตรฐาน ISO 9001 การตรวจสอบคุณภาพจะดำเนินการตามปกติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและให้แน่ใจว่าสถาบันการศึกษาที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนขั้นตอนการตรวจสอบระบบภายในที่เชื่อมโยงกับการกระทำที่มีประสิทธิภาพ นี้สามารถช่วยตรวจสอบว่าองค์กรที่สอดคล้องกับกระบวนการกำหนดคุณภาพของระบบและสามารถที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินกระบวนการหรือผลที่ตาม

ด้วยการอัพเกรดของชุด ISO9000 ของมาตรฐานจาก 1994 - 2008 ชุดที่สำคัญของการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนจากการยึดมั่นในการดำเนินการอย่างหมดจดต่อการวัดประสิทธิภาพที่แท้จริงของระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) และผลที่ได้รับความผ่าน การดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ

การตรวจสอบเป็นเครื่องมือการจัดการที่สำคัญที่จะใช้สำหรับการตรวจสอบหลักฐานวัตถุประสงค์ของกระบวนการในการประเมินวิธีการที่ประสบความสำเร็จในกระบวนการมีการดำเนินการสำหรับการตัดสินความมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายใด ๆ ที่กำหนดเป้​​าหมายระดับเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับการลดและกำจัดของพื้นที่ปัญหา เพื่อประโยชน์ขององค์กรที่ตรวจสอบคุณภาพจะไม่เพียง แต่รายงานไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข แต่ยังเน้นพื้นที่ของการปฏิบัติที่ดี ในวิธีการนี​​้หน่วยงานอื่น ๆ อาจจะใช้ข้อมูลและแก้ไขการปฏิบัติงานของพวกเขาเป็นผลให้ยังมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการและตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับการที่มีคุณภาพสามารถจัดการได้โดยใช้ความหลากหลายของเครื่องมือซอฟต์แวร์และการประเมินตนเอง เหล่านี้บางส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเพื่อให้มีคุณภาพในแง่ของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานในขณะที่คนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่มีคุณภาพหรือถูกต้องมากขึ้นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายของคุณภาพไม่ดี ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในคุณภาพค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กรมากกว่าการใด ๆ เพียงเพื่อให้กระบวนการผลิตหรือการชุมนุมแบบเดิม


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|