พล็อตน่าจะเป็น


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


พล็อตน่าจะเป็น -- รุ่นสั้น

กราฟที่แสดงความถี่ของข้อมูลตัวอย่างเมื่อเทียบกับการกระจายทางคณิตศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง (เช่นการกระจายปกติ)


พล็อตน่าจะเป็น -- รุ่นยาว

พล็อตน่าจะเป็นเทคนิคที่มีกราฟิกสำหรับการเปรียบเทียบสองชุดข้อมูลทั้งสองชุดของการสังเกตเชิงประจักษ์หนึ่งชุดกับชุดการทดลองทฤษฎีหรือ (เพิ่มเติมไม่ค่อย) สองชุดทางทฤษฎีกับแต่ละอื่น ๆ มันมักจะหมายถึงหนึ่งจาก :

* * * * พล็อต PP,"น่าจะเป็นความน่าจะเป็น"หรือ"ร้อยละเปอร์เซ็นต์"พล็อต;

* * * * พล็อต QQ,"quantile - quantile"พล็อตซึ่งจะใช้มากกว่าปกติ กรณีพิเศษรว​​มถึงพล็อตน่าจะเป็นปกติ, พล็อต QQ กับการกระจายปกติมาตรฐาน

คำว่า"พล็อตน่าจะเป็น"อาจจะถูกใช้เพื่ออ้างถึงทั้งสองประเภทนี้ของพล็อต, หรือคำว่า"พล็อตน่าจะเป็น"อาจจะถูกใช้เพื่ออ้างถึงโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นแปลง PP


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย