โพสต์การรักษา -


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


โพสต์การรักษา -- รุ่นสั้น

การรักษาที่อุณหภูมิสูงเพิ่มเติมมักจะไม่มีความกดดันในการปรับปรุงคุณสมบัติขั้นสุดท้ายและ / หรือเพื่อการรักษา ในเรซินบางอย่างสมบูรณ์และรักษาสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดจะบรรลุเพียงโดยการสัมผัสของยางแห้งที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าของการบ่ม


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|