การขัด


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ขัด -- รุ่นสั้น

ขัดและยาขัดที่มีการตกแต่งกระบวนการสำหรับการปรับให้เรียบพื้นผิวชิ้นงานโดยใช้สารกัดกร่อนและล้อที่ทำงาน เทคนิคการขัดหมายถึงกระบวนการที่ใช้สารกัดกร่อนที่เป็น glued ที่ล้อการทำงานในขณะที่ใช้ยาขัดหยาบหลวมนำไปใช้กับการทำงานของล้อ ขัดเป็นกระบวนการที่ก้าวร้าวมากขึ้นในขณะที่เป็นยาขัดที่รุนแรงน้อยลงซึ่งนำไปสู่​​ความเรียบเนียนสดใสเสร็จสิ้น


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|