ตัวแทนการพรากจากกัน


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ตัวแทนจากกัน -- รุ่นสั้น

สารหล่อลื่นหรือป้องกันการยึดเกาะที่ตัวแทน (release) ที่ใช้ในการขนโพรงแม่พิมพ์หรือพื้นผิวเครื่องมือเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่หายจากการเกาะมัน; มันจึงช่วยในการกำจัดง่ายหรือขับของส่วนประกอบ


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|