พีทีเอส


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PTS -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

คุณสมบัติทางเทคนิค powertrain

ความหมายที่ 2 :

การผลิตข้อมูลทางเทคนิค

3 ความหมาย :

โครงการระบบติดตาม คือสแอนด์เอสระบบติดตามโครงการช่วยให้คอลเลกชันทันเวลาและการส่งมอบข้อมูลโครงการที่สำคัญในพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโครงการไปยังระดับต่างๆของการบริหารจัดการ

4 ความหมาย :

ระบบภาษีทรัพย์สิน


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|