เป็นระเบียบ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รุ่นสั้น -- พริม

ปฏิกิริยาแม่พิมพ์ฉีดเสริม


รุ่นยาว -- พริม

ถ้าตัวแทนคนเสริมมีการเพิ่มปฏิกิริยาการฉีดผสมปั้นแล้วกระบวนการที่เป็นที่รู้จักกันเป็นปฏิกิริยาฉีดเสริม (RRIM) ตัวแทนทั่วไปรวมถึงการเสริมใยแก้วและแก้ว กระบวนการนี​​้มักจะใช้ในการผลิตแผงเข้มงวดโฟมรถยนต์


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย