PPM


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PPM -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ส่วนต่อล้าน

ความหมายที่ 2 :

ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อล้าน

3 ความหมาย :

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนโครงการ

4 ความหมาย :

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโครงการ

5 ความหมาย :

การปรับตำแหน่งการเต้นของชีพจร

6 ความหมาย :

พัลส์ต่อไมล์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|