PPC


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PPC -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

คอมโพสิต Piezoelectric คอนกรีตอัดแรง (อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการให้ผลผลิตที่มีขนาดใหญ่ displacements สุดฤทธิ์กลสูงถึง 40 ถึง 50 เท่าความหนาของเครื่องตัวเองที่.)

ความหมายที่ 2 :

คณะกรรมการนโยบายสินค้า

3 ความหมาย :

เนื้อหาของโปรแกรมสินค้า (สมุดแผนอย่างเป็นทางการ)

4 ความหมาย :

การผลิตเส้นโค้งคว​​ามเป็นไปได้

5 ความหมาย :

คณะกรรมการนโยบายสาธารณะ


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|