PIM


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PIM -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

การฉีดขึ้นรูปผง

ความหมายที่ 2 :

ผู้จัดการบูรณาการผลการดำเนินงาน

3 ความหมาย :

โมดูลไฟอินเวอร์เตอร์

4 ความหมาย :

วิธีการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

5 ความหมาย :

สินค้าการจัดการข้อมูล (ion) ระยะยาวนำไปใช้กับหัวข้อของการจัดการข้อมูลสินค้าในสภาพแวดล้อมที่เครื่องคอมพิวเตอร์

6 ความหมาย :

ผู้จัดการฝ่ายการดำเนินงานโครงการ

7 ความหมาย :

โมดูลดุนอินเวอร์เตอร์


PIM -- รุ่นยาว

1 ความหมาย :

ผงฉีดกระบวนการฉีดโลหะที่เกี่ยวข้องกับการรวมดี, เซรามิกหรือผงคาร์ไบด์กับวัสดุประสานที่ช่วยให้วัสดุที่รู้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อจะฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์พลาสติกโดยใช้เครื่องฉีดพลาสติกมาตรฐานเป็น เครื่องผูกจะถูกลบออกแล้วตามด้วยตัวทำละลายและกระบวนการความร้อนและส่วนที่เป็นผลเผาที่อุณหภูมิสูงมากพอที่จะผูกอนุภาค แต่ไม่ละลายโลหะ, เซรามิกหรือวัสดุคาร์ไบด์แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย