PE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PE -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

เอทิลีน

ความหมายที่ 2 :

ไฟฟ้า Packard

3 ความหมาย :

Enrichment ไฟฟ้า

4 ความหมาย :

เทียบเท่ากับพลังงาน

5 ความหมาย :

ราคาต่อกำไรสุทธิ (เขียนตามปกติเป็น P / E)

6 ความหมาย :

งาน Process Engineer

7 ความหมาย :

วิศวกรสินค้า (ING)

8 ความหมาย :

วิศวกรมืออาชีพ


PE -- รุ่นยาว

1 ความหมาย :

เอทิลีนหรือ Polythene (IUPAC ชื่อโพลิเมอร์อีเทนหรือโพลี (เมทิลีน)) เป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีการผลิตประจำปีของประมาณ 80 ล้านเมตริกตัน ใช้หลักของมันคือภายในบรรจุภัณฑ์ (โดยเฉพาะกระเป๋าช้อปปิ้งพลาสติก)แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย