PDSA


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PDSA -- รุ่นสั้น

วางแผน, การดำเนินการศึกษา,, ACT, (ดูวงจร Shewhart) -- วิธีการเรียนรู้และการปรับปรุง อธิบายว่าเ​​ป็นแผนลอง, สังเกต, พระราชบัญญัติ (การสังเกต) ความนิยมในญี่ปุ่นเป็นแผน, Do, Check, Act, หรือ PDCA เดมิงชอบการศึกษามากกว่าการตรวจสอบเพื่อที่จะเน้นความสำคัญของการเรียนรู้ในการปรับปรุง


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|