PCR


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PCR -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ขอเปลี่ยนแผน

ความหมายที่ 2 :

คำขอเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

3 ความหมาย :

ขอเปลี่ยนสินค้า

4 ความหมาย :

ขอเปลี่ยนสินค้า เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนการผลิตของ บริษัท ระหว่างการอนุมัติแผนการผลิตประจำปี

5 ความหมาย :

รายงานเรื่องร้องเรียนสินค้า


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|