โอกาสทางธุรกิจ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


โอกาส -- รุ่นสั้น

พื้นที่ภายในผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, บริการ, หรือระบบอื่น ๆ ที่มีข้อบกพร่องสามารถผลิตหรือที่คุณล้มเหลวเพื่อให้บรรลุผลิตภัณฑ์ที่เหมาะในสายตาของลูกค้าใด ๆ ในสินค้าและพื้นที่ที่มีข้อบกพร่องที่อาจจะผลิตชิ้นส่วนหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนภายในผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการที่พื้นที่ที่มีมูลค่าเพิ่มขั้นตอนกระบวนการ หากขั้นตอนดำเนินการไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มเช่นขั้นตอนการตรวจสอบแล้วมันจะไม่พิจารณาการเปิดโอกาสให้ โอกาสคือสิ่งที่คุณตรวจสอบ, วัด, หรือการทดสอบเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้โอกาสในการทำให้ข้อบกพร่องเป็น


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|