OFW


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


OFW -- รุ่นสั้น

เชื่อมแรงเสียดทานของวงโคจร


OFW -- รุ่นยาว

เชื่อมแรงเสียดทานของวงโคจรจะคล้ายกับการหมุนการเชื่อม แต่จะใช้เครื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อผลิตการเคลื่อนที่โคจรซึ่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายหมุนในวงกลมขนาดเล็กมากขนาดเล็กกว่าขนาดของการร่วมทุนเป็นทั้ง


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย