พล็อตน่าจะเป็นปกติ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


พล็อตน่าจะเป็นปกติ -- รุ่นสั้น

พล็อตน่าจะเป็นปกติเป็นวิธีการแบบกราฟิกสำหรับการแสดงการแจกแจงความถี่ ปรับการตั้งค่าเพื่อที่ว่าถ้าการกระจายเป็นปกติเป็นเส้นตรงจะมีผล


พล็อตน่าจะเป็นปกติ -- รุ่นยาว

พล็อตน่าจะเป็นปกติเป็นเทคนิคที่มีกราฟิกสำหรับการทดสอบปกติ : การประเมินหรือไม่ว่าชุดข้อมูลจะอยู่ที่ประมาณกระจายตามปกติ ข้อมูลที่มีพล็อตกับการกระจายปกติท​​ฤษฎีดังกล่าวในทางที่จุดที่ควรจะเป็นเส้นตรงโดยประมาณ ออกจากเส้นตรงนี้ชี้ให้ออกจากภาวะปกติ


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|