การทดสอบไม่ทำลายและการประเมินผล (NDT, ประสบการณ์ใกล้ตาย)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การทดสอบไม่ทำลายและการประเมินผล (NDT, ประสบการณ์ใกล้ตาย) -- รุ่นสั้น

วิธีการทดสอบและการประเมินผลที่ไม่ได้รับความเสียหายหรือทำลายผลิตภัณฑ์ที่ถูกทดสอบ


การทดสอบไม่ทำลายและการประเมินผล (NDT, ประสบการณ์ใกล้ตาย) -- รุ่นยาว

การทดสอบไม่ทำลายหรือการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เป็นกลุ่มที่หลากหลายของเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในการประเมินคุณสมบัติของวัสดุที่มีส่วนประกอบหรือระบบไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อกำหนดในการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (ใกล้ตาย), การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDI), และการประเมินผลแบบไม่ทำลาย (ใกล้ตาย) นอกจากนี้ยังมีที่ใช้กันทั่วไปเพื่ออธิบายถึงเทคโนโลยีนี้ เพราะ NDT ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรบทความการตรวจสอบนั้นมันเป็นเทคนิคที่มีคุณค่าสูงที่สามารถบันทึกทั้งเงินและเวลาในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการวิจัย วิธีการ NDT ทั่วไปรวมถึงการล้ำเสียง, แม่เหล็กอนุภาค penetrant ของเหลวรังสี, การตรวจสอบภาพระยะไกล (RVI), การทดสอบ Eddy - ปัจจุบันและ interferometry การเชื่อมโยงกันในระดับต่ำ NDT นี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยในงานวิศวกรรมวาทศิลป์, วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธา, ระบบวิศวกรรมวิศวกรรมการบิน, ยา, และศิลปะ

วิธีการ NDT อาจพึ่งพาการใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, เสียงและคุณสมบัติโดยธรรมชาติของวัสดุที่จะตรวจสอบตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงบางชนิดของกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจสอบพื้นผิวภายนอกในรายละเอียดถึงแม้ว่าเทคนิคการเตรียมตัวสำหรับโลหะวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยทั่วไปจะมีการทำลายล้างเป็นพื้นผิวที่จะต้องทำผ่านการขัดเรียบหรือตัวอย่างที่จะต้องอิเล็กตรอนโปร่งใสในความหนา ภายในของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถตรวจสอบได้กับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เจาะเช่น X - rays หรือ 3D X - rays สำหรับการตรวจสอบปริมาตร คลื่นเสียงถูกนำมาใช้ในกรณีของการทดสอบล้ำเสียง

ความแตกต่างระหว่างข้อบกพร่องและเป็นกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างที่อาจจะเพิ่มขึ้นสำหรับการตรวจสอบภาพโดยตาเปล่าโดยใช้ของเหลวที่มีรอยแตกที่จะเจาะความเมื่อยล้า โลหะวิธ​​ีหนึ่ง (penetrant การทดสอบของเหลว) เกี่ยวข้องกับการใช้สีเรืองแสงหรือไม่ fluorescing ในของเหลวสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่แม่เหล็กมักจะ อีกวิธีที่นิยมใช้สำหรับวัสดุแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับการใช้ของเหลวแขวนลอยของอนุภาคเหล็กปรับนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในขณะที่มันอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ใช้ภายนอก (การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก) ผลเทอร์โม (หรือใช้ประโยชน์จากผล Seebeck) ใช้สมบัติทางความร้อนของโลหะผสมอย่างรวดเร็วและง่ายดายคุณสมบัติของโลหะผสมหลาย การทดสอบสารเคมีหรือสารเคมีวิธีการทดสอบจุดใช้การประยุกต์ใช้สารเคมีที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงการปรากฏตัวขององค์ประกอบการผสมแต่ละบุคคล


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|