ซึ่งไม่มีธาตุเหล็ก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รุ่นสั้น -- อโลหะ

โลหะที่ไม่มีเหล็ก : ตัวอย่างเช่นโลหะผสมอลูมิเนียมและทองแดงผสม


รุ่น -- ระยะยาวที่ไ​​ม่ใช่เหล็ก

ที่ไม่ใช่เหล็กถูกใช้เพื่อระบุโลหะอื่น ๆ กว่าเหล็กและโลหะผสมที่ไม่มีจำนวนเงินที่เห็นได้จากเหล็ก


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย