นิค


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


NIC -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

เกณฑ์การบาดเจ็บของคอ

ความหมายที่ 2 :

การ์ดอินเตอร์เฟสเครือข่าย

3 ความหมาย :

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาข้อมูลสำหรับเครือข่ายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอินเทอร์เน็ต .


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|