การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การเก็บตัวอย่างหลาย -- รุ่นสั้น

การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบในที่หลังจากแต่ละตัวอย่างการตรวจสอบการตัดสินใจที่จะทำเพื่อที่จะยอมรับมากที่จะไม่ยอมรับมันหรือที่จะใช้ตัวอย่างอื่นที่จะเข้าถึงการตัดสินใจ อาจจะมีจำนวนสูงสุดที่กำหนดของกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะต้องมาถึง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|