พันธกิจ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


พันธกิจ -- รุ่นสั้น

พันธกิจเป้าหมายหลักในการสื่อสารและวัฒนธรรมขององค์กรในการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก พันธกิจที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำรงอยู่ขององค์กรนั้น คำสั่งที่ควรจะสั้นเพียงพอเพื่อที่ว่าสาระสำคัญของมันไม่ได้หายไปและสามารถที่จะจำ พันธกิจที่เป็นคำสั่งทางปรัชญาที่กำหนดพลางทางวัฒนธรรมขององค์กร


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|