การฝึกอบรมทางช้างเผือก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การฝึกอบรมทางช้างเผือก -- รุ่นสั้น

ระยะ coined โดย Dr.Deming เพื่ออธิบายการปฏิบัติงานฝึกอบรมคนงาน (และจึงส่งผ่านข้อผิดพลาดอคติส่วนตัวที่ไ​​ม่สอดคล้องกันเป็นต้นจากผู้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป) นำต่อไปและห่างไกลจากเป้าหมายที่ต้องการจึง"จะออกไปนม "วิธีการ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|