ระบบการวัด


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ระบบการวัด -- รุ่นสั้น

(1) อุปกรณ์การดำเนินงานทั้งหมดขั้นตอนและอุปกรณ์อื่น ๆ หรือบุคลากรที่ใช้ในการกำหนดค่าให้ลักษณะที่ถูกวัด

(2) ระบบการวัดประกอบด้วยคนวิธีการ, ระบบ, และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|