แนวคิดหยุดสาย (Andon)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


แนวคิดหยุดสาย (Andon) -- รุ่นสั้น

แนวคิดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการที่จะหยุดสายการผลิตในกรณีที่จำเป็น เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้น, ผู้ประกอบการหยุดสายการผลิตที่ระบุปัญหาที่ช่วยแก้ปัญหาและดูดเลือดไหลการผลิตให้เร็วที่สุด วิธีการนี​​้เรียกร้องให้มีระเบียบวินัยในการตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|