Joseph Juran


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Joseph Juran -- รุ่นสั้น

ได้รับรางวัลที่มีคุณภาพจำนวนมากของผู้เขียนหนังสือที่มีคุณภาพคือ วิธีการของเขาในการควบคุมคุณภาพที่เรียกว่าไตรภาค juran เน้นการวางแผนและการแก้ไขปัญหาขององค์กร องค์ประกอบของไตรภาคของ Juran คือ (1) การวางแผนที่มีคุณภาพการควบคุมคุณภาพ (2), การปรับปรุงคุณภาพ (3)


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|