การเปลี่ยนแปลง isothermal (TTT) แผนภาพ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การเปลี่ยนแปลง isothermal (TTT) แผนภาพ -- รุ่นสั้น

พล็อตของอุณหภูมิเทียบกับลอการิทึมของเวลาสำหรับโลหะผสมเหล็กขององค์ประกอบที่ชัดเจน ที่ใช้ในการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับการรักษาความร้อน isothermal (ค่าคงที่ที่อุณหภูมิ) ของโลหะผสม austenitized ก่อนหน้านี้


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|