ทรัพย์สินทางปัญญา


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ทรัพย์สินทางปัญญา -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ยึดแผงหน้าปัด

ความหมายที่ 2 :

ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิของแต่ละบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวกับการเขียนหรือความคิดที่นำเสนอหรือเผยแพร่ของพวกเขา

3 ความหมาย :

ดึงรายงานระหว่างกาล

4 ความหมาย :

Regulator ความดันระดับกลาง โดยทั่วไปจะใช้ในรถยนต์ก๊าซ (โพรเพน IE หรือ CNG)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| คำจำกัดความในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|