IDE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


IDE -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (สิ่งแวดล้อมการพัฒนาซอฟแวร์ที่ผนวกเข้ากับโปรแกรม --. เช่น Visual Basic เป็นแบบบูรณาการลงในโปรแกรม MS Office)

ความหมายที่ 2 :

อุปกรณ์รวม (หรือไดรฟ์) อิเล็กทรอนิคส์

3 ความหมาย :

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบโต้ตอบ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|